När blir man vuxen?

Den här sajten vänder sig till alla som är på väg att ta steget ut i vuxenlivet. Men när händer detta? När blir man egentligen vuxen?

När man flyttar hemifrån?

Att flytta hemifrån har blivit svårare, och inte minst dyrare. Det råder brist på bostäder i många delar av landet, framför allt på små lägenheter till rimliga priser. Dessutom ställer många hyresvärdar höga krav på hyresgästerna idag. Det kan handla om inkomst, ålder eller andra saker, som unga ofta har svårt att leva upp till. Bostadssituationen för de unga idag är osäker, vilket gör att många tvingas bo kvar länge hos sina föräldrar, eller hyra i andra hand även om de har en stadig inkomst.

När man gifter sig?

Åldern för när man gifter sig varierar i olika delar av Sverige, men generellt är den ganska hög. Högst är den i Jämtlands lön, och lägst i Jönköpings. Männen är i allmänhet något äldre än kvinnorna, men även kvinnorna är så pass gamla att man knappast kan hävda att det är äktenskapet som är inträdesbiljetten till vuxenlivet.

När man får sin första tillsvidareanställning?

En gång i tiden var tillsvidareanställningar normen. Idag ser det annorlunda ut, med en rad olika typer av anställningsformer. Många arbetar som frilansare, vilket innebär att de har ett eget företag som fakturerar uppdragsgivare för olika uppgifter. Det kan röra sig om allt från att manövrera jordbruksmaskiner till att skriva reportage i tidningar. Ibland utför frilansaren samma typ av uppgifter som de som är fast anställda i företaget.

Andra anställningsformer som ökat är tidsbegränsade anställningar av olika slag, som projektanställningar, och bemanningsföretag. Ett bemanningsföretag hyr ut sina anställda till andra verksamheter, ofta för kortare, begränsade perioder. För många blir bemanningsföretaget en första kontakt med arbetsmarknaden, samtidigt som det kan vara svårt att gå från denna typ av anställning till en fast anställning i samma bransch. Ofta finns en klausul i avtalet mellan bemanningsföretaget och kunden om att kunden inte får ”överta” anställda som arbetat hos dem.

Sammantaget kan man konstatera att det är svårt att säga när man idag blir vuxen. Det finns inte, som det fanns förr, en tröskel som man kliver över, och inte heller någon klar rite de passage. Kanske skulle man rent av kunna säga att en del aldrig blir vuxna. Det betyder dock inte att de slipper ifrån många av de plikter som fortfarande förknippas med vuxenhet.