Att låna pengar – och betala tillbaka

När man så tar klivet in i vuxenvärlden kan det vara bra att veta en del saker, som man inte har behövt oroa sig för tidigare. Detta kan bland annat vara ekonomi, studielån och hur man kan ta sig in på bostads- och arbetsmarknaden. I dag skriver vi om privatekonomi och lån till studier.

Sof2009.seI Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur antalet unga i skuld minskar. Detta är något av en ljuspunkt i statistiken som registrerats hos Kronofogden. På bara lite drygt två år har siffran på antalet skuldsatta unga minskat drastiskt. I gruppen 18 till 25 år har det minskat med 13 procent.

I mångt och mycket handlar det om dels att myndigheter som exempelvis CSN tar kontakt med berörda låntagare, som ligger på gränsen till Kronofogden och påminner om betalningen. Men när det kommer till andra låntyper, som kan jämföras via SmslånOnline.se, är det i stället lätt att be om att få förlänga lånet eller att öka längden på avbetalningsperioden. På så sätt undviker man att hamna i skuld och det gör att man kan ta lån även i framtiden, om så skulle behövas.

Lån är ett lån

Men lån är ett lån, och det hörs på namnet att det ska betalas tillbaka. 1 § Lånar man något av annan, dött eller kvickt; give åter så gott, som han det tog. Ej må lån missfaras. Som man kan läsa i 11 kapitlet i handelsbalken från 1736. Trots detta händer det att lån inte betalas tillbaka, och det frikostiga lån som det man kan låna från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

I en artikel i Dagens Industri kan vi läsa om hur många utlandsboende före detta studenter väljer att helt ignorera att betala av sina studieskulder. Nu uppmanas regeringen få till stånd internationella avtal som gör det möjligt att driva in studieskulder i andra länder, det genom att CSN utökar de samarbeten de har internationellt. Detta menar Riksrevisionen, som med färsk statistik pekar på det faktum att de som smiter från sina avbetalningar är kraftigt överrepresenterade bland de som just flyttat utomlands, än de som bor kvar inom landets gränser.