Bråk om begravning

När någon dör så stundas begravning, men vad som blir allt vanligare är att de anhöriga inte kommer överens om hur begravningen ska ske – och detta har gjort att bråk om begravningar är vanligt förekommande nuförtiden.

a-listan.se2Att googla på ”begravning Stockholm” ger en rad olika alternativ för hur en begravning kan gå tillväga, och detta är något som skapar bråk mellan anhöriga. Bland annat skriver Svenska Dagbladet om hur en annan orsak som blossar upp till intriger är gällande den bortgångnes arv och hur detta ska delas upp – om det inte finns ett testamente vill säga. Likaså skriver Sveriges Radio om hur det faktiskt sällan är bråk om själva gravsättningen i den mening om den bortgångne personen ska kremeras eller ej, vad som däremot är förekommande är på vilken plats gravsättningen ska ske. Och något som man då måste ta sig en funderare över är hur den bortgångne själv hade velat ha sin begravning, vilket också understryker vikten av att ha sina sista önskningar nedskrivna. Till exempel säger kyrkogårdschefen Erik Belin till tidningen att det faktiskt räcker med några få korta rader i stil med ”jag önskar att kremeras och spridas där och där” eller liknande – och då är det vad som gäller och bråk kan undvikas. Ett exempel där bråk skulle kunnat ha undvikts var exempelvis vid gravsättningen av Nelson Mandela som gick bort i fjol. Då var expresidentens sista önskan att begravas i sin hemby Qunu intill sina begravda barn, men problemet var att man några år tidigare flyttat familjemedlemmarna från den byn till en annan och detta ställde till en del problem, rapporterade Metro. Detta resulterade i att en domstol fick gå in och avgöra i frågan, vilketär precis vadd som händer i Sverige om anhöriga inte kan enas – så det viktigaste att göra är att kontrollera den bortgångnes sista önskan och sedan respektera den, så slipper man bråk.