Det första husköpet

Att köpa ett hus är en relativt komplicerad transaktion. Den som ska köpa ett hus bör förbereda sig i god tid före köpet. Detta kan göras genom ett par enkla åtgärder som kommer att ha stor betydelse för husköpet.

Det första husköpet är ofta en hisnande upplevelse. Det rör sig vanligtvis om stora belopp samtidigt som ovissheten med budgivningar, besiktningar, bostadskrediter m.m. gör att husköpet ibland känns som att åka berg- och dalbana innan allting faller på plats. När å andra sidan allting har fallit på plats och nyckeln sätts i låset på det nya huset börjar för de flesta en ny epok i livet. Det är inte möjligt att ta bort alla osäkerhetsmoment och den ovisshet som råder i samband med ett husköp. Men genom att förbereda sig är det fullt möjligt att minska osäkerheten och istället ta kontroll över situationen så långt som är möjligt.

Förbereda dig inför husköpet:

  • bli huskunnig
  • förbereda banken eller det bolåneinstitut som ska bevilja bostadskrediten
  • besiktiga huset
  • granska samtliga dokument

 

Bli huskunnig

Inför ett husköp är det viktigt att lära sig grunderna avseende hur ett hus är konstruerat, hur ett hus fungerar och framförallt hur det bör underhållas. En husägare som underhåller sitt hus gör per automatik ofta en god investering för framtiden. En enkel åtgärd är till exempel att installera en luft/vattenvärmepump i huset, något som kommer att leda en stor energibesparing och därför minskade energikostnader. Att bli huskunnig innebär helt enkelt att skaffa sig kunskap och ta ansvar som husägare.

Förbered banken eller det bolåneinstitut som ska bevilja bostadskrediten

Det är en god idé att i god tid kontakta den bank eller det låneinstitut som ska bevilja bostadskrediten. Därigenom är banken eller bolåneinstitutet ”med i båten” redan från början och kan ge besked om hur stor kredit som kan beviljas och vilka villkor som gäller för krediten.

Besiktiga huset

köpa husVikten av att besiktiga huset kan inte nog poängteras. En väl genomförd besiktning är en förutsättning för ett lyckat husköp. Köparen har en skyldighet att grundligt undersöka alla skrymslen och vrår för att hitta eventuella fel och brister. Huvudregeln är att köparen inte i efterhand kan vända sig mot säljaren och åberopa fel om det är fel som köparen borde upptäcka vid en ordentlig besiktning av huset.

Granska samtliga dokument

Köparens undersökningsplikt ovan omfattar även alla dokument som avser huset och som tillhandahålls av säljaren eller mäklaren. Det är därför viktigt att köparen går igenom även dessa dokument.

Därutöver måste köparen noggrant läsa igenom köpekontraktet. Detta ska göras i god tid innan det undertecknas. Finns det formuleringar eller bestämmelser i köpekontraktet som inte är acceptabla måste detta framföras till säljaren. Därefter är det upp till köparen och säljaren att diskutera och komma överens om eventuella ändringar i köpekontraktet.

Förberedelser ger en tryggare affär

Den köpare som i god tid förbereder sitt husköp ökar chanserna för att göra en trygg affär. Självfallet finns vissa osäkerhetsmoment kvar men en köpare som har förberett sig har mer kontroll över vad som sker. Känslan av kontroll leder till mindre stress och en förhoppningsvis riktigt angenäm färd mot det första husköpet och en ny fas i livet.