Försäkringar

Även som ung kan man råka ut för olyckor, stölder och annat som riskerar att ställa till den ekonomiska situationen. Därför är det viktigt att vara försäkrad.

Den allra viktigaste försäkringen är hemförsäkringen. Den täcker bland annat kostnader för lösöre, alltså möbler och andra ägodelar, som blir stulna eller förstörs vid brand, vattenläcka eller något annat. Men även om man hyr en möblerad lägenhet i andra hand, eller om de möbler man hör är köpta begagnade för några få tusenlappar, är det bra att ha en hemförsäkring.

Rätts-, ansvars- och överfallsskydd

En hemförsäkring skyddar inte bara försäkringstagarens egendom, utan även försäkringstagaren själv i många situationer. Ofta ingår rättsskydd, vilket innebär att försäkringstagaren, i händelse av en rättslig tvist, kan få ersättning för sina kostnader för juridisk hjälp upp till en viss nivå.

Andra skydd som ofta ingår hemförsäkring är ansvarsskydd, som ersätter skador som försäkringstagaren orsakar på andras egendom, och överfallsskydd, som ger ersättning för läkarvård efter ett överfall. Överfallsskyddet kan också ge ersättning för förlorad arbetsinkomst, eller en större engångssumma om försäkringstagaren inte kan arbeta mer efter överfallet.

De flesta hemförsäkringar gäller också när man befinner sig på resa i upp till 45 dagar. De exakta villkoren, och vilken form av skydd som ingår, varierar dock mellan olika försäkringsbolag. Så här kan t.ex. villkoren för den som får sin dyra cykel stulen variera mellan olika bolag:

If:s hemförsäkring ersätter till exempel stulna cyklar till ett maxbelopp på 8 000 kronor. Den som har Trygg-Hansas hemförsäkring kan däremot få upp till 50 000. Å andra sidan kräver Trygg-Hansa 25 procent av cykelns värde i självrisk.

Andra försäkringar

De allra flesta väljer att köpa till en allriskförsäkring, för att komplettera sin hemförsäkring. Allriskförsäkringen kallas också för drulleförsäkring och skyddar lösöre. Det är ofta billigare att ha en allriskförsäkring än att försäkra dyra ägodelar separat.
Olycksfallsförsäkringen gäller inte bara skador till följd av olyckor, utan även för invaliditet orsakad av sjukdom. Faktum är att sjukdomar är en vanligare orsak till invaliditet än skador av olika slag.