Inte bra glamour kring studenten

3296817-studenttagUnder denna sommar var det tusentals elever som firade studenten med skiva, utspring och flakåkande. Men för de studenter som fått IG i slutbetyg var stämningen inte alls lika munter. Nya regler gjorde nämligen att ett gäng elever fick smita ut genom bakdörren istället rapporterade tidningen LT.

När man talar om studenten är väl studentskiva, utspring och en studentmössa bland det första man tänker på, men för vissa elever detta år blev det inget firande alls. På grund av att dessa elever fått slutbetyget IG blev skolans regler gällande kring vem som får ta studenten och vem som inte får det, vilket resulterade i att dessa elever uteslöts från allt firande. Dock om man ser till arbetslivet har 75 % av 600 stycken tillfrågade chefer svarat, i en undersökning som Metro rapporterar om, att det snarare är erfarenhet än betyg som väger tyngst vid en potentiell anställning. Så kan tolkas att detta med att vissa elever utesluts från att ta studenten, i verkliga livet inte har något att göra med huruvida denna person kommer att bli anställd längre fram.

Var försiktig under firandet

Något annat som fått mycket uppmärksamhet detta år när det kommer till studentfiranden är de nya reglerna kring åkandet och enligt Transportstyrelsen är det bland annat dessa regler som gäller:

  • – Begränsat antal passagerare för att förhindra fara
  • – Flaket måste ha hållfasta skyddsräcken och dessa ska minst vara 110 cm höga. Och om man har sittplatser så som säten eller bänkar ska dessa sitta fast och ej vara flyttbara.
  • – Flakutrymmet får inte ha farliga ojämnheter som kan orsaka skada på passagerarna
  • – Personerna som åker på flaket ska ha ett system för att kunna kontakta chauffören på en gång om något skulle hända. Exempelvis menar Transportstyrelsen att om mobiltelefon ska användas för detta så ska samtalet vara uppkopplat under hela åkturen.
  • – Lastbilen eller fordonet med flaket får absolut inte köra fortare än 20 km i timmen och endast på vägar med högsta hastighetsbegränsning 70 km i timmen.
  • – Flakets chaufför måste ha körkort och ha fyllt 21 år.

Transportstyrelsen påminner även om att man alltid måste kontakta polisen för att meddela att studentflaket kommer att cirkulera i staden då detta ofta påverkar framkomligheten för andra trafikanter.